اخبار

جلسه هیئت مدیره و اعضا انجمن گردشگری سلامت

جلسه هیئت مدیره با اعضاء انجمن با محوریت معرفی کمیسیون ها و برنامه های آتی انجمن نهم شهریور ماه ۱۴۰۱ در محل دفتر انجمن برگزار شد