درباره انجمن گردشگری سلامت

انجمن گردشگری سلامت استان تهران با حمایت های بی دریغ اتاق بازرگانی تهران با موضوع ساماندهی و توانمندسازی فعالان حوزه گردشگری سلامت برای فعالان در حوزه‌های گردشگری درمان ،گردشگری طبیعی ،گردشگری ورزشی ،گردشگری سالمندان ، گردشگری خرید ، گردشگری غذا ،در راستای توسعه کارآفرینی، شناسایی و هم افزایی توانمندی‌های تخصصی در این حوزه و رفع موانع موجود و فراهم سازی زمینه حمایت های علمی و تخصصی ،مشاوره ،انتقال تجربه داخلی و بین‌المللی ،هدایت نوآوران و کسب و کارهای نوین در ارائه راهکارهای خلاقانه در این حوزه ثبت گردید