• آدرس : ایران ، تهران ، نیاوران، خیابان امیدوار، بوستان جمشیدیه، مرکز توسعه و تسهیل کسب و کارهای نوین حوزه گردشگری
  • ایمیل : info@tehranhta.ir
  • تلفن : 09352210012