اخبار

کنفرانس و نمایشگاه سلامت دیجیتال آفریقا و خاورمیانه (AMDHC)

کنفرانس و نمایشگاه سلامت دیجیتال آفریقا و خاورمیانه (AMDHC) از 31 شهریور لغایت 2 مهر ماه 1401 در شهر همامت، تونس برگزار شد. AMDHC 2022 توسط انجمن تونس برای ارتقای سلامت و با مشارکت سازمان بهداشت جهانی (WHO)، وزارت بهداشت تونس و وزارت فناوری ارتباطات سازماندهی شد. AMDHC یک رویداد بین‌المللی است که هدف آن گردآوری رهبران سلامت دیجیتال و سایر افراد ارشد صنعت سلامت از سراسر جهان برای تبادل دانش، تجربیات و ایده‌ها در زمینه‌های مرتبط و ایجاد یک جامعه سلامت منطقه‌ای از تونس تا آفریقا و خاورمیانه به عنوان ترویج و معرفی راه حل ها و فناوری های متناسب با نیازهای هر کشور در منطقه است.
بازرس اصلی و یکی از اعضا انجمن گردشگری سلامت استان تهران در این کنفرانس و نمایشگاه بین المللی حضور داشتند و برای انجمن گردشگری سلامت استان تهران باعث افتخار بود که در این کنفرانس و نمایشگاه همکاری کرده است و امید است همکاری های بیشتری در زمینه پروژه های متقابل و رویدادهای آینده صورت گیرد.