Uncategorized, اخبار

دیدار با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

مجید زنگوئی رئیس انجمن گردشگری سلامت استان تهران در دیدار با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بر لزوم اقدام یکپارچه دولت و مجلس در ساماندهی حوزه گردشگری سلامت و نقش آفرینی جدی تر در عرصه های بین المللی تاکید نمود.
ایشان ضمن اشاره به ظرفیتهای ویژه جمهوری اسلامی ایران در حوزه خدمات درمانی و گردشگری سلامت اقدامات وزاتخانه ها ذیرربط در این عرصه را ناکافی ارزیابی نمود؛ و ابراز امیدواری نمود تعامل بیشتری با تشکل ها و بخش‌های خصوصی فعال در این حوزه صورت پذیرد.
دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز قول مساعد داد کارگروه ویژه ای برای بررسی شرایط و تعریف ساز و کارهای دقیق و اجرایی این حوزه توسط کمیسیون بهداشت مجلس ایجاد گردد.
دکتر محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز با تاکید براهمیت موضوع گردشگری سلامت، توجه به این مهم را در وزارت بهداشت خواستار شد و اعلام نمود از کلیه ظرفیتهای کمیسیون جهت حمایت از فعالیت های ترویجی با رویکرد بین‌المللی در این حوزه بهره برداری خواهد نمود.